fbpx

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Ing. Nicole Lukášková, Ph.D., IČO 71769722, se sídlem Sídlištní 245/18d, 165 00 Praha, zapsaná v živ. rejstříku: Městský úřad Praha, odbor obecní živn. úřad, č.j. , Sp. značka SZ MCP6/0917102018/20131, ke dni 18.4.2018. Provozuji webovou stránku www.zdravesnicole.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu: nicole@zdravesnicole.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje, konkrétně Váš e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání koupeného eBooku, přístupů k online kurzu atd.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky (tj. pokud jste si koupili některý eBook, online kurz apod.), Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Konkrétně jde o zasílání e-mailů s upozorněním na nové články na webu www.zdravesnicole.cz, na mnou napsanou novou knihu nebo mnou nově vytvořený online kurz apod. Dále upozornění na výjimečné slevy na tyto produkty apod. Vždy jde pouze o mnou vytvořené infoprodukty, nikoli o produkty třetích stran.

Jste-li mým zákazníkem, dělám tak ze zákonného oprávněného zájmu, po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu (souhlas udělíte kliknutím na potvrzující odkaz v e-mailu, který obdržíte například po vyplnění a odeslání formuláře po stažení eBooku zdarma, po vyplnění a odeslání formuláře s přihlášením k odběru novinek apod.), po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.zdravesnicole.cz. Tedy např. jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli apod. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně zpracovatelům, kteří vykonávají technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji Vás, že tito zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu do 30 dnů veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě zákonného oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
  • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobními údaji vypovídajícími o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu apod.;
  • splňuji informační povinnost dle článku 13 GDPR vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů;
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů;
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů;
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 19. 9. 2019 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.